บาคาร่าออนไลน์ โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส (IPS) แจกข่าวกล่องฟรี ให้ประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ในช่วงวิกฤติโควิด – 19

บาคาร่าออนไลน์ โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส (IPS) แจกข่าวกล่องฟรี ให้ประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ในช่วงวิกฤติโควิด – 19

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 1 พฤษภาคม 2563: บาคาร่าออนไลน์ โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส (IPS) ได้เริ่มโครงการแจกข้าวกล่องอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนใกล้โรงเรียน โดยเน้นอาหารที่ถูกสุขลักษณะพร้อมด้วยน้ำดื่มบรรจุขวด โดยเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา

ในวันแรกของโครงการ อาหารกล่องที่โรงเรียน IPS เตรียมไว้ ได้แจกหมดภายในเวลาเพียง 20 นาที 

โรงเรียนจึงได้เพิ่มจำนวนขึ้นในวันถัดมา แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอ และหมดภายในเวลาไม่กี่นาที โรงเรียนจึงได้ตัดสินใจเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นสองเท่าในการแจกวันที่สามเป็นต้นมา นอกจากนี้ นักเรียนที่เป็นสมาชิกสมาคมนักเรียน (Student Representative Council – SRC) พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ IPS ยังได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ ด้วยจิตสำนึกอันดี ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้ถูกปลูกฝังมาเสมอ โดยนักเรียนได้ตัดสินใจใช้เงินทุนส่วนหนึ่ง ที่นักเรียนได้ร่วมกันเก็บสะสมมาตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมระดุมทุนหลากหลาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำรายได้นี้ไปเป็นทุนในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมประจำปีการศึกษานี้ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด – 19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถใช้ทุนที่สะสมมานี้ จัดกิจกรรม จิตอาสาประจำปีตามที่ได้วางแผนกันไว้ได้ นักเรียนจึงตัดสินใจนำทุนดังกล่าวมาสนับสนุนโครงการ แจกอาหารกล่องให้ประชาชนในชุมชน เพิ่มขึ้นอีกสามวัน คือ วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม นี้ โดยสองวันมาจากการสนับสนุนจากนักเรียนชั้น Year 12 และ Year 13 และอีกหนึ่งวันโดยสมาคม นักเรียนของ IPS (SRC)

ในช่วงเวลาวิกฤตินี้ ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับการชะงักงันทางเศรษฐกิจ เหมือนเป็นศัตรูคุกคามที่มองไม่เห็น ส่งผลให้ประชาชนหลายคนตกงาน หรือเผชิญปัญหาเดือดร้อนทางการเงิน ทำให้หลายคนต้องประสบ ปัญหาขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต โรงเรียน IPS จึงยึดคำมั่นที่จะช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนในเขตชุมชนใกล้โรงเรียนอย่างเต็มกำลัง โดยเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลายาก ลำบากครั้งนี้ และเราจะยิ่งเข้มแข็งขึ้น ไปด้วยกัน

ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลายื่นภาษีสรรพสามิตผู้ประกอบการสุรา วันที่ 30 เมษายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีใจความว่า

มีสาระสำคัญคือ ให้ขยายเวลายื่นแบบรายการชำระภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบการสุราแช่ ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุรา ที่มีการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางใกลของกรมสรรพสามิต ในกรณีที่มีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีที่เกิดในเวลาที่นำสินค้าออกจากโรงงาน หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน และกรณีที่มีความรับผิดชอบในอันต้องเสียภาษีเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบเสียภาษีได้ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563

ม.ล.ปลื้ม แนะอย่ากลัวโควิด-19 เกินเหตุ แล้วออกไปใช้ชีวิต

วันที่ 1 พ.ค. ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล หรือ หม่อมหลวงปลื้ม ผู้ดำเนินการรายการและผู้ประกาศข่าว ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 โดยบอกว่าไม่ควรกลัว จนทำให้ชีวิตเดือดร้อนกันทั้งประเทศ

“เรื่องโควิดนี่เวอร์เกินไปเเล้วไปกันใหญ่ชีวิตหยุดเพราะเพียงเเค่ไวรัสตัวนี้ที่ถ้าติดก็รักษาได้เเละอัตราการตายที่เเท้จริงก็ต่ำ นี่มนุษย์อ่อนเเอขนาดนี้เชียวหรือ มนุษย์เราก็เเปลกพอจะกลัวอะไรก็กลัวจนขาดสติ พอไม่กลัวก็บ้าบิ่นไปเลย เเค่ระบาดรวมทั้งประเทศไม่ถึง 3,000 รายตาย 54 ถึงขั้นต้องปิดบ้านปิดเมือง ทำลายวิถีชีวิต เเปรสภาพคนจนเป็นขอทาน เศรษฐีเป็นชนชั้นกลางบนเเละผู้ประกอบการเป็นคนไร้งานทำ นี่เราบ้าไปเเล้วหรือ

ถ้าลองเจอกาฬโรคในมนุษย์ในเวลานี้คนจะกลัวกันขนาดไหน ถ้าเป็นโรคระบาดที่ร้ายกาจจริงจริงสังคมคงพังยับเยินยิ่งกว่านี้ บางทีคนเรากลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวเเต่ไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัว ตกลงไวรัสโคโรน่าคือปีศาจใหม่ใช่ไหมครับ? จริงจริงมันก็คือโรคชนิดหนึ่งเเค่นั้น ไม่ใช่ปีศาจหรอกแต่มีการสร้างความกลัว ผ่านทั้งสื่อสังคมออนไลน์เเละหน่วยงานรัฐ เเทนที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ ทุกคนถูกบังคับให้กลัว ผมไม่เอาด้วย จะขวางไปอย่างนี้เเหล่ะ ให้มันรู้ไปคอยเตือนสติประชาชนกันเอง เตือนให้ตื่นก่อนมันจะทำลายชีวิตเราไปมากกว่านี้ เลิกกลัวเเละออกมาใช้ชีวิตครับ อย่าไปหลงในความตื่นตระหนกเเห่งความกลัว ตื่นเถิด”

จากที่มีการประกาศกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ประชาชนลดการเดินทางไปยังสถานที่ราชการ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราแช่ที่ผลิตจาก โรงอุตสาหกรรมสุราที่มีการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลของกรมสรรพสามิตหรือที่กรมสรรพสามิตรับรองตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิต พิจารณาแล้วเห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าวมีเหตุจำเป็นเป็นการทั่วไป อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และข้อ 4 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลา ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ บาคาร่าออนไลน์