ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการชนะใจ ทุกคนสามารถแบ่งปันเป็นการส่วนตัวและหลายคนรวมถึงสมาชิก

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการชนะใจ ทุกคนสามารถแบ่งปันเป็นการส่วนตัวและหลายคนรวมถึงสมาชิก

ฆราวาสสามารถเทศนาพระวจนะของพระเจ้าในการประชุมสาธารณะ ถึงเวลาแล้วที่จะท้าทายพวกเราทุกคนในการเน้นย้ำเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐ โดยบอกให้ศิษยาภิบาลออกไปประกาศในที่ใหม่ๆ และฆราวาสจะดูแลคริสตจักรและช่วยเหลือศิษยาภิบาลในการเผยแพร่ฟังคำแนะนำของพระเจ้าจากการประกาศ หน้า 381-383 “ขณะที่ฉันเดินทางไปทางใต้เพื่อไปประชุม ฉันเห็นเมืองแล้วเมืองเล่าที่รกร้าง เรื่องอะไร? ศาสนาจารย์กำลังลอยอยู่เหนือคริสตจักรที่รู้ความจริงในขณะที่คนนับพันกำลังพินาศจากพระคริสต์

“หากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง หากปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้อง

 สมาชิกคริสตจักรทุกคนจะทำงานของตนในฐานะอวัยวะของร่างกาย เขาจะทำงานเผยแผ่ศาสนาคริสต์ แต่คริสตจักรกำลังจะตายและพวกเขาต้องการให้รัฐมนตรีเทศนาแก่พวกเขา… แทนที่จะให้รัฐมนตรีทำงานให้กับคริสตจักรที่รู้ความจริงแล้ว ให้สมาชิกของคริสตจักรพูดกับคนงานเหล่านี้: ‘ไปทำงานเพื่อจิตวิญญาณที่ พินาศไปในความมืด พวกเราเองจะดำเนินการบริการของคริสตจักรต่อไป เราจะรักษาการประชุมต่อไป และโดยติดสนิทในพระคริสต์ เราจะรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณไว้ เราจะทำงานเพื่อจิตวิญญาณที่อยู่รอบตัวเรา และเราจะส่งคำอธิษฐานและของขวัญของเราเพื่อสนับสนุนคนงานในไร่นาที่ขัดสนและขาดแคลนมากขึ้น’… รัฐมนตรีของเราควรวางแผนอย่างชาญฉลาดในฐานะสจ๊วตที่ซื่อสัตย์ พวกเขาควรรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ของพวกเขาที่จะลอยอยู่เหนือคริสตจักรที่เติบโตขึ้นแล้ว แต่พวกเขาควรจะทำงานประกาศข่าวประเสริฐที่ก้าวร้าว เทศนาพระคำ และทำงานบ้านในสถานที่ที่ยังไม่เคยได้ยินความจริง.. .. ให้โลกทั้งใบเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์….ความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับทุกคน ไม่ใช่ว่าเรามีความเป็นตัวของตัวเองมากพอที่จะคิดอะไรเป็นตัวของตัวเอง แต่ความพอเพียงของเรามาจากพระเจ้า”ต้นฉบับ 61, 17 กันยายน 1909, Words of Instruction, “ … โลกกำลังเตรียมสำหรับงานปิดของข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สาม ความจริงกำลังจะออกไปพร้อมกับพลังที่ไม่รู้จักมานานหลายปี ข่าวสารแห่งความจริงในปัจจุบันจะต้องประกาศไปทุกหนทุกแห่ง”

7T 18-24 – “เรามีข่าวสารจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะส่งต่อไปยังโลก

 ข่าวสารที่ต้องแบกรับด้วยความบริบูรณ์แห่งพลังของพระวิญญาณ … ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถมอบให้กับคนของเราคือการสอนพวกเขาให้ทำงาน เพื่อพระเจ้าและขึ้นอยู่กับพระองค์ ไม่ใช่ผู้รับใช้ ให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะทำงานเหมือนที่พระคริสต์ทรงทำ ให้พวกเขาเข้าร่วมกองทัพคนงานของพระองค์และทำงานรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์

“พระเจ้าทรงเสนองานที่ต้องทำในเมืองของเราต่อหน้าเรา ผู้เชื่อในเมืองเหล่านี้สามารถทำงานให้พระเจ้าในละแวกบ้านของพวกเขาได้ … ไม่ใช่จุดประสงค์ของพระเจ้าที่ปล่อยให้รัฐมนตรีทำงานส่วนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความจริง… ชายหญิงหลายร้อยคนตอนนี้เกียจคร้าน ทำบริการที่ยอมรับได้ โดยนำความจริงไปไว้ในบ้านของมิตรสหายและเพื่อนบ้าน พวกเขาสามารถทำงานอันยิ่งใหญ่ให้อาจารย์ได้ พระเจ้าไม่เคารพบุคคล พระองค์จะใช้คริสเตียนที่ถ่อมใจและอุทิศตน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการศึกษาอย่างถี่ถ้วนเหมือนคนอื่นๆ ให้คนเหล่านั้นรับใช้พระองค์โดยทำงานบ้าน นั่งอยู่ข้างกองไฟ พวกเขาทำได้—ถ้าถ่อมตัว สุขุม และชอบในพระเจ้า—ทำมากกว่าที่ผู้ปฏิบัติศาสนกิจที่ได้รับแต่งตั้งจะทำได้

“การก่อตั้งกลุ่มบริษัทเล็กๆ ตามความพยายามของคริสเตียนได้นำเสนอต่อข้าพเจ้าโดยพระองค์ผู้ซึ่งไม่สามารถผิดพลาดได้ … ในการพึ่งพาพระเจ้าอย่างถ่อมตน ครอบครัวต่างๆ จะต้องตั้งถิ่นฐานในที่รกร้างของสวนองุ่นของพระองค์ … ผู้สอนศาสนาที่ช่วยเหลือตนเองมักจะประสบความสำเร็จอย่างมาก . เริ่มต้นด้วยวิธีเล็ก ๆ ที่ถ่อมตน งานของพวกเขาขยายใหญ่ขึ้นเมื่อพวกเขาก้าวไปข้างหน้าภายใต้การนำทางของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า… ไม่มีสิ่งใดประสบความสำเร็จเท่ากับความสำเร็จ ขอให้สิ่งนี้มั่นคงด้วยความมานะอุตสาหะ แล้วงานจะก้าวไปข้างหน้า สนามใหม่จะเปิดขึ้น ดวงวิญญาณมากมายจะรับรู้ถึงความจริง สิ่งที่จำเป็นคือเพิ่มศรัทธาในพระเจ้า”

บริการคริสเตียน หน้า 22-23 – “งานที่พวกสาวกทำ เราก็ต้องทำเช่นกัน คริสเตียนทุกคนต้องเป็นมิชชันนารี…….ผู้ซื่อสัตย์ของพระเจ้ามักเป็นมิชชันนารีที่ก้าวร้าว อุทิศทรัพยากรของพวกเขาเพื่อเป็นเกียรติแก่พระนามของพระองค์ และใช้ความสามารถของตนอย่างชาญฉลาดในการรับใช้พระองค์ … สำหรับทุกประชาชาติ เครือญาติ ภาษา และผู้คน จะต้องแจ้งข่าวการอภัยโทษผ่านพระคริสต์ ไม่ใช่คำพูดที่เชื่องๆ ไร้ชีวิตชีวาเป็นข่าวสารที่จะมอบให้ แต่ด้วยคำพูดที่ชัดเจน เด็ดเดี่ยว และปลุกใจ หลายร้อยคนกำลังรอคำเตือนเพื่อหนีเอาชีวิตรอด โลกจำเป็นต้องเห็นหลักฐานที่แสดงถึงพลังของศาสนาคริสต์ในตัวคริสเตียน ไม่ใช่แค่ในไม่กี่แห่งเท่านั้น แต่ทั่วโลก ข่าวสารแห่งความเมตตาเป็นสิ่งจำเป็น”

สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ